فوریه 16, 2021
توری ضد حشره

توری ضد حشره – ضد تریپس| قیمت توری ضد حشره

مشخصات توری ضد حشره گرین بست پردیس: طول رول : ۱۰۰ متر عرض رول (متر): ۱/۳۰ ، ۱/۵۰ ، ۲ ، ۲/۵ نوع بافت: ضد تریپس […]
ژانویه 20, 2021
فن تهویه 100

فن گلخانه ۱۰۰ در ۱۰۰ – فن مرغداری

فوریه 15, 2020
پروفیل گلخانه

انواع پروفیل های گلخانه

فوریه 9, 2020
مه پاش گلخانه

سیستم مه پاش گلخانه

ژانویه 5, 2020
تجهیزات گلخانه

انواع بسترهای کاشت محصولات گلخانه ای