فوریه 16, 2021
توری ضد حشره

توری ضد حشره – ضد تریپس| قیمت توری ضد حشره

مشخصات توری ضد حشره گرین بست پردیس: طول رول : ۱۰۰ متر عرض رول (متر): ۱/۳۰ ، ۱/۵۰ ، ۲ ، ۲/۵ نوع بافت: ضد تریپس […]
ژانویه 20, 2021
فن تهویه 100

فن گلخانه ۱۰۰ در ۱۰۰ – فن مرغداری