تجهیزات گلخانه

هرس فلفل دلمه گلخانه ای

تجهیزات گلخانه

تجهیزات گلخانه

آموزش کشت گلخانه ای فلفل (قسمت دوم)

هرس فلفل دلمه ای

هرس فلفل گلخانه ای

هرس فلفل گلخانه ای

در آموزش کشت گلخانه ای فلفل دلمه ای هرس بوته از اهمیت بالایی برخوردار است.زمانی که اولین میوه ایجاد می شود، فلفل به صورت یک ساقه رشد می کند که اولین فلفل قبل از این که رشد کند باید حذف شود. همچنین توصیه می شود که گره های دوم و سوم هم حذف شود. اما اگر شرایط بهینه باشد حذف اولین گره کافی است.

هر گره بعد از تقسیم اولیه در یک برگ، به یک فلفل و دو شاخه تبدیل می شود. بعضی از فلفل ها  به چند شاخه در هر گره تقسیم میشوند، اما فلفل گلخانه ای دو شاخه تشکیل می دهد. در هر گره بعد از تقسیم اولیه شاخه قوی تر را برای ادامه رشد انتخاب کنید و شاخه دیگر را حذف کنید. هرس هر دو هفته و یا بعد از رشد گیاه به اندازه ۱۵ سانتی متر از آخرین هرس انجام می شود. اگر میوه ای تغییر شکل داد آن را حذف کنید.

چگونگی حذف گره و شاخه: تمام برگ های کوجک و متوسط همراه با گره را قطع کرده و تنها برگ بزرگ را نگهدارید. و اضافه های شاخه را که از برگ بزرگ بلند تر است راقطع کرده ، به طوری که برگ بزرگ ادامه شاخه اصلی شود.

برای رشد عمودی استفاده از داربست بهترین راه حل است. فلفل در حال رشد دو ساقه دارد و وقتی که بزرگ تر می شود چهار ساقه خواهد داشت. فلفل هایی که دو ساقه دارند تحت شرایط گرمتر انعطاف پذیرتر هستند.

 

برداشت فلفل دلمه رنگی گلخانه ای

فلفل دلمه گلخانه ای، معمولا زمانی که گل می دهد، تا رنگ گرفتن میوه زمانی حدود ۲۲ هفته، و ۶ الی ۱۰ هفته نیز پس از کشت نشا موعد برداشت آن فرا می رسد.در شرایط مناسب محیطی میتوانید حدود ۵ تا ۶ کیلوگرم فلفل دلمه رنگی گلخانه ای برداشت کنید. هر چه فلفل ها درشت تر باشد،بازار پسندی آن بیشتر است. برای برداشت از چاقوی تیز استفاده کنید

بسته به نیاز بازار که آیا فلفل دلمه ای سبز نیاز دارند یا قرمز، برداشت فلفل دلمه رنگی گلخانه ای از اواسط تابستان تا اواسط پاییز، طول می کشد. وقتی که میوه ها هنوز سبز هستند، فلفل شیرین است. در این زمان می توانید برداشت فلفل دلمه شیرین را انجام دهید.

فلفل دلمه ای  را می توان به مدت ۴ هفته در دمای ۸ الی ۱۰ درجه سانتی گراد و در کیسه های پلاستیکی میتوان نگهداری کرد.