نایلون گلخانه
تجهیزات گلخانه
نایلون گلخانه

نایلون گلخانه

مشخصات نایلون های گلخانه ای یووی دار :نایلون گلخانه

عرض رول: ۸ متر، ۱۰ متر ،۱۲ متر، ۱۴ متر

درصد یو وی :۳ درصد ،۵ درصد ، ۱۰ درصد

 

نایلون کشاورزی و گلخانه ای بدون یووی:

عرض رول: ۲-۴-۶-۸-۱۰-۱۲-۱۴ متر

طول رول: ۵۰ متر

ضخامت: ۱۷۰-۱۸۰ میکرون

 

نایلون تونلی:

عرض رول: ۶۰-۷۰-۸۰ سانت

طول رول: ۱۰۰متر

وزن رول: متغیر

نوع جنس: پلی اتیلن

درصد یووی: ۵%

 

نایلون دو پوش:نایلون گلخانه

عرض رول: ۳٫۴۰-۴٫۵

طول رول: ۱۸۰ متر

نوع جنس: پلی اتیلن

یووی: ۳%

وزن: متغیر