جولای 22, 2019
بخاری گلخانه

بخاری گلخانه (هیتر)

جولای 22, 2019
فن سیرکوله 45

فن سیرکوله مدل ۴۵

جولای 22, 2019
فن سیرکوله 50

فن سیرکوله مدل ۵۰

جولای 22, 2019
فنر روکش دار

فنر لاکینگ (اسپرینگ وایر)

جولای 22, 2019
سیم پلاستیک گلخانه

سیم وایر گلخانه- سیم پلاستیک گلخانه- سیم نایلون