پروفیل گلخانه

پروفیل گلخانه

پروفیل گلخانه

پروفیل گلخانه

 

انواع پروفیل های تخصصی نصب پوشش

 

پروفیل UV:برای نصب پلی کربنات در دیواره ها و سقف گلخانه

پروفیل M یا H:برای نصب پوشش پلاستیک گلخانه

پروفیل C و لاکینگ کانال:برای نصب پلاستیک در ناودان ها و دریچه گلخانه ها

پروفیل قاب پد:جهت راه اندازی سیستم سرمایشی پد

 

 

 

پروفیل گلخانه

پروفیل گلخانه


پروفیل گلخانه

پروفیل گلخانه