تجهیزات گلخانه

ساخت گلخانه

عنوان

برای احداث هر گلخانه باید موارد ذیل مد نظر قرار گیرد. 

 

 

تجهیزات گلخانه

تجهیزات گلخانه

احداث گلخانه و تجهیزات مورد نیاز

 

محل مناسب احداث گلخانه

خاک محل احداث گلخانه باید دارای بافتی متوسط, زهکشی مناسب, فاقد شوری و قلیائی, آهک و گچ باشد.

محل گلخانه حتی الامکان نزدیک جاده های اصلی یا دارای جاده های مناسب باشد. شیب های تند, محلهای بادگیر مکان مناسبی برای احداث گلخانه نیستند.

ابعاد زمین باید طوری انتخاب شود که بتوان گلخانه ها را در جهت شمال – جنوب در آن احداث نمود.

 

وجود آب کافی با کیفیت مناسب

حداقل آب مورد نیاز برای ۱۰۰۰مترمربع گلخانه در هر شبانروز در فصل تابستان(پیک مصرف)۱۰-۸ مترمکعب است. با توجه به میزان آب موجود, سطح گلخانه قابل احداث را میتوان مشخص کرد.

علاوه بر مقدار آب, کیفیت آب از عوامل مهم در تولید محصولات گلخانه ای است.

تحمّل گیاه نسبت به املاح موجود در آب آبیاری متفاوت است. مهمترین عامل محدود کننده برای کشت های گلخانه ای شوری یا EC آب است.

 

EC قابل تحمّل برای گیاهان

میزان EC اگر از مقادیر ذکر شده بیشتر گردد عملکرد محصول کاهش می یابد. علاوه بر EC, میزان سدیم قابل جذب(S.A.R),کلر, بیکربنات موجود در آب هم در عملکرد محصول مؤثرند لذا لازم است قبل از احداث گلخانه از آب مورد استفاده, آزمایش کاملی بعمل آید.

 

تجهیزات و ادوات مورد نیاز در گلخانه ها (احداث گلخانه و تجهیزات مورد نیاز)

از تجهیزات و ادوات مورد نیاز گلخانه میتوان به سیستم گرمایشی, سرمایشی, ژنراتور و……. اشاره نمود.

الف- انواع سیستم گرمایشی:
۱- سیستم مرکزی: سیستم شوفاژ(برای گلخانه های بالای ۴/.هکتار) در این سیستم از بخار آب یا آب داغ استفاده می شود.
۲- سیستم موضعی: بخاری شامل سه دسته, بخاریهای منفرد یا تراکمی– بخاریهای کنوکسیونی یا همرفتی– بخاریهای تابشی با انرژی پایین.
ب- انواع سیستم سرمایشی:
۱- سیستم خنک کننده تابستانه:
۱-۱- سیستم خنک کننده فن وپد: متداولترین سیستم تابستانه در گلخانه ها به شمار می رود.
(Fan and pad evaporative coding system)
۲-۱- سیستم خنک کننده تبخیری(مه پاش)
(Fog evaporating cooling system)
۲- سیستم خنک کننده زمستانه
۲-۱- سیستم تیوپ– پنکه     (fan tube ventilation)

 

سایر تجهیزات مورد نیاز گلخانه تجهیزات گلخانه

۱- ژنراتور (برق اِضطراری) ۲- ترموستات ۳- سیستم آبیاری تحت فشار

منبع: سازمان جهاد کشاورزی